Đào tạo pha chế

EZcoffee đào tạo nhân lực pha chế cho quán cà phê/đồ uống, đặc biệt là dòng cà phê - thế mạnh của EZcoffee. Đáp ứng nhu cầu nhân lực pha chế, nhân lực quản lý hay nhu cầu cập nhật menu đồ uống cho quán, EZcoffee EZcooking có các khóa học phù hợp để bạn lựa chọn.