Đào tạo pha chế

Đào tạo pha chế

EZcoffee đào tạo nhân lực pha chế cho quán cà phê/đồ uống, đặc biệt là dòng cà phê - thế mạnh của EZcoffee. Đáp ứng nhu cầu nhân lực pha chế,...
Chi tiết